CARPAT INSOLV I.P.U.R.L. reprezinta unul din cei mai importanti practicieni in insolventa din Romania, cu o experienta de 14 ani in domeniu, iar prin intermediul specialistilor si colaboratorilor sai a reusit sa realizeze la un nivel superior scopul procedurii insolventei.

Prin echipa sa de peste 70 de consultanţi, Carpat Insolv are capacitatea necesară pentru a fi administrator judiciar/lichidator, bazându-se pe cunoaşterea detaliată a legislaţiei în materie de lichidări din România, experienţa în domeniul insolventei, experienţa în domeniul managementului de criză, acumulată pe parcursul numeroaselor proceduri pe care „Echipa Carpat Insolv” le-a finalizat cu succes, resurse suficiente pentru a asigura îndeplinirea misiunii oriunde în ţară.

In cadrul desfasurarii procedurii prevazute de Legea insolventei, principalele servicii pe care societatea noastră le poate oferi sunt:

  • intocmirea unui raport de analiză a societatii debitoare;
  • asistenta si consultanta in recuperarea creantelor;
  • intocmirea rapoartelor de analiza necesara stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi şi a previzionării posibilităţilor de redresare;
  • Întocmirea, după caz, a proiectului sau a planului de reorganizare si supravegherea realizarii acestuia în cele mai bune conditii;
  • preluarea cererilor de creanţă, analizarea acestora şi întocmirea tabelelor prevatute de lege şi a rapoartelor rezultate în urma verificării effectuate;
  • intocmirea rapoartelor de evaluare a unor active sau bunuri care urmeaza a fi valorificate prin vanzare;
  • inventarierea activelor societăţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
  • consultanţă la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmează a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii;
  • conducerea sau supravegherea activităţii societăţii pe perioada de observaţie, insolvenţă şi faliment;
  • studierea pieţei în vederea identificării unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor societăţilor în insolvenţă;
  • întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii aflate în insolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile Legii insolventei;
  • lichidarea totală sau parţială a patrimoniului societăţii debitoare, cu urmărirea maximizarii averii debitoarei.
  • întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor societăţii
  • întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei;
  • formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere din  cadrul societăţii sau de conducere în conformitate cu prevederile art.138 din legea insolvenţei
  • consultanţă în gestionarea problemelor sociale, de protecţie a mediului precum şi în relaţiile cu creditorii societăţii sau orice alte instituţii implicate în procedura insolvenţei

You need to drag a widget into your footer in the WordPress Admin

Un concept Good Afternoon
scroll to top